Głównej zawartości

2007r. - Ocena wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

 

 

Wykaz wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2007r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2007r.

                                                                                                             

 

WNIOSKI ROZPATRZONE POZYTYWNIE

 

Lp.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce,

11-440 Reszel
Święta Lipka 29

Św. Lipka – klasztor
w barokowym zespole pielgrzymkowym

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej: inwentaryzacja architektoniczno- budowlana zabytkowego klasztoru

2.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie,

11-440 Reszel
Wilkowo 41

Bezławki –
d. średniowieczny zamek
 ob. kościół

Opracowanie dokumentacji: opinii technicznej konstrukcji wieży, projekt remontu, kosztorys prac remontowych

3.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Reszlu,

11-440 Reszel,

Ul. Słowackiego 11

Reszel

Rzeźba „Chrystus na Krzyżu”

Strukturalne wzmocnienie zniszczonego drewna uzupełnienie ubytku rzeźby

4.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego
w Kętrzynie,

11-400 Kętrzyn,
ul. Zamkowa 5

Kętrzyn

Kościół p.w. św. Jerzego
wraz z murami obronnymi

Badania archeologiczne i architektoniczne; wykonanie badań konserwatorskich; opracowanie programu badań konserwacji elewacji kościoła; opracowanie projektu budowlanego rewitalizacji baszty „niedźwiedziej”

5.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie,

11-040 Dobre Miasto
Głotowo 38

Głotowo
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela

Badania konserwatorskie nawarstwień występujących na elewacjach, we wnętrzu kościoła, jego wyposażenia oraz program prac konserwatorskich elewacji oraz stacji kalwarii głotowskiej

6.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny
w Mołtajnach,

11-410 Barciany,
Mołtajny 28

Mołtajny

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny

Projekt budowlany remontu wieży kościoła

7.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu,

11-440 Reszel,

       Ul. Słowackiego 6

d. plebania – Reszel

Wykonanie badań konserwatorskich, stratygraficznych nawarstwień malarskich i zapraw, architektonicznych; Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej

8.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja
w Bażynach,
11-130 Orneta

Chwalęcin Barokowy kościół pielgrzymkowy
pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Opracowanie opinii geotechnicznej dot. gruntów i sposobu posadowienia fundamentów kościoła; opracowanie opinii technicznej dot. elementów konstrukcyjnych i stanu technicznego kościoła i krużganków

9.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P.
i Św. Józefa w Krośnie,

11-130 Orneta

Krosno
Budynek konwiktu oraz krużganki przylegające do Kościoła

Orzeczenie techniczne dot. dachów konwiktu i krużganków; inwentaryzacja konstrukcji więźby dachowej konwiktu i krużganków; kosztorys inwestorski i ofertowy dachów

10.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotr i Pawła w Reszlu,

11-440 Reszel
ul. Słowackiego 9

Gudniki

Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli

Prace badawcze na obecność gotyckich polichromii w blendach i fryzie elewacji kościoła wraz z zabezpieczeniem odparzonego tynku

11.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach,

11-320 Jeziorany
Plac Kościelny

Jeziorany

kościół p.w. Św. Bartłomieja

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - rzeźba figuralna z ołtarza głównego p.w. św. Bartłomieja

12.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku z siedzibą w Olsztynie,

10-006 Olsztyn,
Ul. Pieniężnego 22

Frombork

Kanonia św. Pawła

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego remontu i adaptacji Kanonii św. Pawła

13.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku z siedzibą w Olsztynie,

10-006 Olsztyn
Ul. Pieniężnego 22

Frombork

mury obronne wzgórza katedralnego

Inwentaryzacja budowlana i konserwatorska obiektu odcinka wschodniego muru; orzeczenia o stanie technicznym

14.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra
i Pawła w Węgorzewie,

11-600 Węgorzewo
ul. Zamkowa 16

Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Węgorzewie

Orzeczenie techniczne o stanie zachowania dachu kościoła i plebani wraz z określeniem niezbędnego zakresem prac remontowych

15.

Urząd Miasta

Nowe Miasto Lubawskie
Ul. Rynek 1

Nowe Miasto Lubawskie

Średniowieczna Brama Lubawska (Łąkowska)

Ocena stanu zachowania elewacji; program prac remontowo – konserwatorskich elewacji i wnętrz

16.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja
w Bażynach
11-130 Orneta

Bażyny

średniowieczny kościół pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Rocha

Konserwacja figury św. Jana Nepomucena z barokowego ołtarza głównego

 

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2007r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2007r.

                                                                                                             

                                                                                          

WNIOSKI ROZPATRZONE NEGATYWNIE

 

Lp

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Nazwa zadania

1.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych
w Dobrym Mieście,

11-040 Dobre Miasto
ul. Orła Białego 30

Dobre Miasto

Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Św.

Konserwacja i restauracja organów i neogotyckiego prospektu organowego

2.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego
w Kętrzynie,

11-400 Kętrzyn
ul. Zamkowa 5

Kętrzyn

d. gimnazjum (posadowione na murach obronnych miasta)

Wykonanie projektu budowlanego rewitalizacji budynku dawnego gimnazjum

3.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,

10-074 Olsztyn
ul. Zamkowa 2

Olsztyn – zamek

Prace konserwatorskie zabezpieczające ściany oraz sklepienia piwnicy najniższej kondygnacji północnego skrzydła zamku

4.

Archidiecezja Warmińska
z siedzibą w Olsztynie,

10-006 Olsztyn
ul. Pieniężnego 22

Frombork
kapitularz

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego remontu
i adaptacji kapitularza we Fromborku

5.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku z siedzibą w Olsztynie,

10-006 Olsztyn
ul. Pieniężnego 22

Frombork
Kanonia Matki Boskiej Wniebowziętej

Inwentaryzacja architektoniczno- konserwatorska obiektu; Ekspertyza stratygrafii tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, składu tynków oraz zapraw; orzeczenia o stanie technicznym

6.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku z siedzibą w Olsztynie,

10-006 Olsztyn
u
l. Pieniężnego 22

Frombork

Kanonia św. Ignacego

Inwentaryzacja budowlana i konserwatorska piwnic i parteru kanonii św. Ignacego; ekspertyza kominiarska; ekspertyza dot. badań tynków piwnic

7.

Archidiecezja Warmińska
z siedzibą w Olsztynie,

10-006 Olsztyn
ul. Pieniężnego 22

Fromborku
 d. kościół parafialny
p.w. św. Mikołaja

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego remontu i  adaptacji zespołu d. kościoła św. Mikołaja

8.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja
w Jezioranach,

11-320 Jeziorany
Plac Kościelny 2

Tłokowo

Średniowieczny kościół
p.w. św. Jana Chrzciciela

Oczyszczenie polichromii wraz z podklejeniem i uzupełnieniem gruntów manierystycznej ambony

 

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2007r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2007r.

                                                                                                             

 

WNIOSKI ODRZUCONE Z UWAGI NA UCHYBIENIA FORMALNE

Lp.

Nazwa i adres wnioskodawcy

Adres zabytku

Nazwa zadania 

1.

Kościół  Ewangelicko-Metodystyczny p.w. Św. Trójcy w Kraplewie,

14-100 Ostróda
Kraplewo 12

Kraplewo

XIX w. kościół  Ewangelicko-Metodystyczny p.w. Św. Trójcy

Wymiana łat z impregnacją drewna; pokrycie nową dachówką; wymiana wiatrownic; wzmocnienie krzyża na dachu; położenie instalacji odgromowej; odnowienie dzwonnicy

2.

Gmina Giżycko

11-500 Giżycko
u
l. Mickiewicza 33

Doba, gm. Giżycko 

kaplica grobowa – XIX w. 

Wykonanie projektu budowlanego kaplicy grobowej w Dobie

3.

Starostwo Powiatowe w Ostródzie,

14-100 Ostróda,
Ul. Grunwaldzka 19A

Ostróda

Aula w budynku szkoły

Ul. Drwęcka 2

Remont i renowacja auli znajdującej się w budynku zabytkowej szkoły

4.

Parafia Ewangelicko-Augsburska,

13-200 Działdowo,
u
l. Jagiełły 28

Lidzbark Welski

kościół Ewangelicko-Augsburski

Remont pokrycia dachowego; wykonanie orynnowania; uzupełnienie tynków

5.

 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Szczepana

19-235 Prostki

Różańsk Wielki 15

 

Różańsk Wielki

Neogotycki Kościół p.w. św. Szczepana

Remont dachu nad nawą i prezbiterium

6.

Ksiądz Prałat Anicet Murawski, Parafia Rzymskokatolicka
w Brąswałdzie,

11-001 Dywity
Brąswałd 11

Brąswałd

Neogotycki kościół
p.w. św. Katarzyny

Badania laboratoryjne, opracowania konserwatorskie; wykucie spoin, usunięcie słabych tynków, wymiana zniszczonych cegieł, konserwacja stolarki drzwiowej

7.

Parafia p.w. św. Marii Magdaleny

we Fraczkach,

11-001 Dywity,
Frączki 26

Frączki

Neogotycki kościół
p.w. św. Marii Magdaleny

Program prac konserwatorskich, założenia konserwatorskie, kosztorysy prac konserwatorskich, badania konserwatorskie nawarstwień

8.

Parafia Rzymskokatolicka w Sętalu,

11-001 Dywity,
Sętal

Sętal

Neogotycki kościół p.w. Świętego Mikołaja

Badania laboratoryjne, opracowania konserwatorskie; program prac konserwatorskich

9.

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn

Miłomłyn

Brama cmentarna

Konserwacja XIX-wiecznej, ceglanej bramy cmentarnej

10.

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn

Liwa
Cmentarz ewangelicko – augsburski

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu zagospodarowania terenu

11.

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody
Łąkorz

Łąkorz

Wiatrak typu holender

Prace zabezpieczające