Głównej zawartości

2007r. - Wykaz dotacji dla organizacji pożytku publicznego

WYKAZ DOTACJI W RAMACH  

                                 KONKURSU  OTWARTEGO

                       NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

                      Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY

         UDZIELONYCH PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

    WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W 2007R.


Lp.

Wnioskodawca

Cel dotacji

Kwota udzielonej dotacji

1.

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej

Olsztyn

Konserwacja starodruków

10.000,00 zł.

3.

Fundacja „Dziedzictwo Nasze”

Węgorzewo

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – Wystawa – Koleje Mazurskie

2.500,00 zł.

4.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Popularyzacja w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego

8.000,00 zł.

Łącznie

20.500,00 zł.