Głównej zawartości

2006r. - Wykaz dotacji dla organizacji pożytku publicznego

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W RAMACH
KONKURSÓW OTWARTYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY
 UDZIELONYCH PRZEZ WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
 WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATOR ZABYTKÓW W 2006 R.

 

Lp. Wnioskodawca Cel dotacji  Przyznana
kwota
1. Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych „Ojcowizna”
11-600 Węgorzwo, ul. Portowa 1
Ku pamięci tragicznej historii – tzw. Kolumna kalska – renowacja czworościennej mazowieckiej kapliczki, najstarszego obiektu małej architektury na terenie woj. warmińsko – mazurskiego 5.000,00 zł.
2. Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych „Ojcowizna”
11-600 Węgorzwo, ul. Portowa 1
Warmińsko – Mazurskie Atlantydy – przeprowadzenie podwodnych prac weryfikacyjnych  4.000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Ekologiczno Artystyczne „Rękodzieło” Godki 21
11-042 Jonkowo
Promowanie zabytków woj. war – maz. poprzez wykonanie badań konserwatorskich nawarstwień występujących na ścianach wnętrz i elewacji pałacu w Wenecji k/Morąga, jako I etap w udziale w pracach rewitalizacyjnych całego kompleksu pałacowo – folwarcznego stanowiącego główny element krajobrazu wiejskiego.  11.000,00 zł.
4. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Strażnicy Rast Przy Zamku Kętrzyn
11-400 Kętrzyn Pl. Zamkowy 1
Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba – warsztaty rzemiosł dawnych oraz pokazy rzemiosł dawnych
4.000,00 zł.
5. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Ul. Bażyńskiego 1A
80-952 Gdańsk
Popularyzacja wiedzy w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego  poprzez wykonanie wstępnych badań archeologicznych 17.800,00 zł.
RAZEM 41.800,00 zł.