Głównej zawartości

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie - refundacja

 

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową
do oceny wniosków o udzielenie dotacji – refundacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2013r.
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

 

Dotacje celowe na prace przeprowadzone w latach 2010-2012

  

 

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA”, Ul. Niepodległości 85, 10-046 Olsztyn

Odgrzybianie i wykonanie wewnętrznej izolacji poziomej ścian piwnic w budynku przy ul. Niepodległości 85 w Olsztynie – refundacja

63.874,37 zł

2.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa Ul. Mickiewicza 10

10-509 Olsztyn

Roboty remontowe wieżyczki E; wieży głównej A oraz dwóch wież G i F przy prezbiterium kościoła NSPJ w Olsztynie – refundacja

85.000,00 zł

3.

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Krzyża w Szestnie, Szestno 50
11-700 Mrągowo

Prace konserwatorskie przy polichromiach na stropie i stolarce kruchty kościoła pw. św. Krzyża w Szestnie – refundacja

30.000,00 zł

4.

Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha i św. Mikołaja w Bażynach, 11-130 Orneta

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym (konserwacja snycerki ołtarza – dwie rzeźby – św. Wojciecha i św. Mikołaja), rzeźba Baranek Boży z glorii ołtarza, glorię z promieniami oraz dwa uszaki z dolnej kondygnacji) z kościoła św. Rocha i św. Mikołaja w Bażynach – refundacja

10.000,00 zł

5.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła , 13-324 Grodziczno

Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. Św. AP. Piotra i Pawła w Grodzicznie – refundacja

25.000,00 zł

6.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Użrankach, Użranki 12

11-700 Mrągowo

Roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z remontem dachu oraz renowacją elewacji budynku kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Użrankach – refundacja

10.000,00 zł

7.

Na Skraju Miasta Sp. z o.o. , Ul. Rudnickiego 3 A, 00-858 Warszawa

Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków 28 w Olsztynie – refundacja

20.000,00 zł

8.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jasińskiego, Ul. Chełmska 21 A, 00-724 Warszawa

Ekspertyza geotechniczna odnośnie posadowienia budynku szkoły Wyższej im. Bogdana Jasińskiego przy ul. Stoczniowej 10 w Elblągu – refundacja

4.300,00 zł

9.

Archidiecezja Warmińska, Ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn

Remont zabezpieczający elementy konstrukcyjne budynku przy ul. Św. Barbary 3 w Olsztynie – refundacja

10.000,00 zł

10.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie, Głotowo 38

11-040 Dobre Miasto

Konserwacja rzeźb z II kondygnacji i siedzących aniołów, putta, złoconej snycerki.

17.000,00 zł