Głównej zawartości

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie

 

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową
do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2013r.
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

 

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota udzielonej dotacji

1.

Gmina Olsztynek, Ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Sondażowo – rozpoznawcze badania archeologiczne, Ul. Składowa, dz. Nr 36/6, 56/14 w obrębie 4 miasta Olsztynek

40.000,00 zł

2.

Parafia Rzymskokatolicka św. Leona Wielkiego, Ul. Krzywa 4,  19-500 Gołdap

Pełna konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej

30.000,00 zł

3.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzętniku, Ul. Kościelna 2

13-306 Kurzętnik

Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Najświętszej Marii Panny

10.000,00 zł

4.

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Jonkowie,
Ul. Ks. Jana Hanowskiego 30, 11-042 Jonkowo

Pełna konserwacja płaskorzeźb scen „Ofiara Abrahama” i „Ofiara Melchizedecha”

10.000,00 zł

5.

Rzymskokatolicka parafia p.w. Wniebowzięcia NMP, Ul. Katedralna 6,

14-530 Frombork

Wykonanie remontu dachu pałacu biskupiego usytuowanego na dz. nr 108 we Fromborku

70.000,00 zł

6.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku,  Ul. Pieniężnego 22

10-006 Olsztyn

Prace konserwatorskie muru południowo – zachodniego, pomiędzy wieżą Radziejowskiego a basztą prochową (na dz. Nr 103/1 – odcinek B)

20.000,00 zł

7.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście,  Ul. Orła Białego 30, 11-050 Dobre Miasto

Pełna konserwacja rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego wraz z rekonstrukcją brakujących elementów z kościoła p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

13.000,00 zł

8.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej, Ul. Ełcka 16,

19-330 Stare Juchy

Prace konserwatorskie ambony w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach

13.500,00 zł

9.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Antoniego Opata w Wozławkach,

Wozławki 49,11-230 Bisztynek

Inwentaryzacja konstrukcji oraz orzeczenie dotyczące stanu technicznego drewnianej konstrukcji oraz więźby dachowej wieży, projekt budowlany remontu wieży kościoła pw. Św. Antoniego Opata w Wozławkach

9.000,00 zł

10.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce, Święta Lipka 29,

11-440 Reszel

Konserwacja pozostałych tynków skrzydła zachodniego części południowej krużganków Sanktuarium w Świętej Lipce (konserwacja ścian wokół punktu informacji turystycznej)

20.000,00 zł

11.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP i św. Anny,

Ul. Kościelna 5, 14-260 Lubawa

Przeprowadzenie badań architektonicznych budynku przy ul. Pod Murami 30 w Lubawie.

5.000,00 zł

12.

Parafia Rzymskokatolicka podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach,

Koszelewy 6,13-206 Płośnica

Prace organmistrzowskie – reperacja i wymiana na nowe elementy instrumentu, przy zabytkowych organach z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża świętego w Koszelewach

30.000,00 zł

13.

Rzymskokatolicka parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu,

Ul. J. Słowackiego 9, 11-440 Reszel

Remont ściany szczytowej wschodniej plebani przy ul. Słowackiego 1 w Reszlu

20.000,00 zł

14.

Rzymskokatolicka parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu,

Ul. J. Słowackiego 9, 11-440 Reszel

Prace konserwatorskie przy szafie bibliotecznej z XV w. znajdującej się w kościele pw. Świętego Piotra i Pawła w Reszlu 

19.000,00 zł

15.

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Ornecie, Ul. Kościelna 3,

11-130 Orneta

Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św.  Jana Chrzciciela w Ornecie

300.000,00 zł

16.

Parafia p.w. św. Bartłomieja, Plac Kościelny 2,  11-320 Jeziorany

III etap konserwacji balustrady ambony wraz z bramką i snycerką ornamentalną z kościoła p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach

60.000,00 zł

17.

Gmina Miejska Działdowo;  ul. Zamkowa 12; 13-200 Działdowo

Wymianę uszkodzonego pokrycia dachowego, gotyckiej części dawnego Zamku Krzyżackiego w Działdowie.

48.000,00 zł