Głównej zawartości

Wnioski odrzucone z powodu braku środków finansowych

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2013r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2013r.

                                                                                                             

 

WNIOSKI ODRZUCONE

Z POWODU BRAKU ŚRODKOW FINANSOWYCH

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja,

Wielki Łęck 88,

13-230 Lidzbark

Wielki Łęck – kościół drewniany z 1919r.

 

1.             Modernizacja instalacji elektrycznej w kościele ( I etap);

2.             Montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej (etap II)

2.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie

Głotowo 38

11-040 Dobre Miasto

Głotowo – ołtarz główny

konserwacja rzeźb z II kondygnacji i siedzących aniołów, putta, złoconej snycerki.

3.

Parafia Greckokatolicka Świętego Mikołaja,

Ul. Olsztyńska 2,

11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto -

nastawa ołtarzowa

Prace ratunkowe przy rzeźbach nastawy ołtarzowej pierwotnie Najświętszej Marii Panny

4.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Rocha i św. Mikołaja w Bażynach

Bażyny 45

11-130 Orneta

Bażyny – ołtarz główny z ok. 1745 r.

 

Pełna konserwacja elementów ołtarza głównego: architektury górnej kondygnacji ołtarza wraz z obrazem Matki Boskiej