Głównej zawartości

Wykaz wniosków odrzuconych z powodu uchybień formalnych

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2013r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2013r.

                                 

                                                                            

 

WNIOSKI ODRZUCONE Z UWAGI NA UCHYBIENIA FORMALNE

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Wspólnota Mieszkaniowa,

Ul. Sikorskiego 67,67A,67B w Kętrzynie,

Kętrzyn – budynek przy ul. Sikorskiego 67,67A, 67B z ok. 1930 r.

Remont elewacji budynku

2.

Parafia Rzymskokatolicka podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach,

Koszelewy 6,

13-206 Płośnica

Koszelewy- organy z ok. 1880 r.

 

Prace organmistrzowskie – reperacje i wymiana na nowe elementy

3.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wojciecha,

Ul. Kościuszki 16,

19-300 Ełk

Ełk – Katedra p.w. Św. Wojciecha przy ul. Kościuszki 16

 

Prace remontowe przy elewacji Katedry p.w. Św. Wojciecha,

4.

Maria Skowrońska,

Warszawa

Bęsia – wiatrak

 

Sporządzenie ekspertyzy technicznej Wiatraka

w Bęsi,

5.

Maria Skowrońska,

Warszawa

Bęsia – pałac

Sporządzenie ekspertyzy technicznej pałacu w Bęsi,

6.

Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Krzyża,

Ul. 11-go Listopada 14,

11-600 Węgorzewo

Węgorzewo – witraże Św. Łukasza i Św. Jana Ewangelistę, Św. Tomasza i Św. Mateusza, Św. Tomasza Judy i Św. Jakuba Młodszego ok. 1930 r.

Konserwacja witraży

7.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła- ks. Stanisław Guzowski,

Ul. Sampława 11A,

14-260 Lubawa

Sampława – ołtarz główny z II poł. XVIII w.

 

Konserwacja wraz z elementami rekonstrukcji  ołtarza głównego

 

8.

Paweł i Katarzyna Krajewscy,

Warszawa

Bożęcin – park

 

Rewitalizacja parku - usunięcie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu, odpadów), odmulenie i umocnienie linii brzegowej stawu, usuniecie samosiewów

9.

Zbigniew Gwoździewicz,

Rokitnica

Tolkmicko – budynek przy ul. Świętojańskiej 2

Dokumentacja projektowa na odbudowę z częściową wymianą substancji zabytkowej budynku

10.

Zbigniew Gwoździewicz,

Rokitnica

Kadyny – budynek dz. nr 322

Projekt budowlany adaptacji na potrzeby Muzeum

11.

Wyższe Seminarium Duchowne

Diecezja Ełk

Ul. Kościuszki 9

19-300 Ełk

Ełk – budynek z I ćw. XX w.

 

Remont elewacji południowo-wschodniej, elewacji północno-zachodniej oraz remont klatki schodowej

12.

Parafia Greckokatolicka p.w. Narodzenia NMP Pasłęk

Ul. Ks. Bazylego Hrynyka 2

14-400 Pasłęk

Pasłęk – ołtarz główny z II poł. XIX w.

 

Prace konserwatorskie i restauratorskie rzeźb z ołtarza głównego

13.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce,

Święta Lipka 29,

11-440 Reszel

Św. Lipka – Bazylika z 1680 r.

 

Technologiczny program prac konserwatorskich barokowych polichromii elewacji klasztoru wraz z rozpoznaniem przyczyn zawilgocenia piwnic i fundamentów części południowo – zachodniej budynku

14.

Polsko-Rosyjska Fundacja Współpracy i Rozwoju w Ostródzie Filia,

Ul. Rybacka 12,

14-530 Frombork

Frombork – magazyn przy ul. Rybackiej 12 z pocz. XX w.

 

Magazyn- wykonanie ogrodzenia wraz z bramkami wokół budynku oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacja placu

15.

Krystyna Bucholska

Olsztyn

Olsztyn – kapliczka przy ul. Sielskiej

Prace konserwatorskie Kapliczki przy posesji przy ul. Sielskiej 27

16.

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie,

Ul. Rynek 1,

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie – budynek przy ul. Rynek 1 z pocz. XIX w.

 

Wykonanie badań konserwatorskich wraz z projektem, programem prac konserwatorskich lub programem prac restauratorskich

17.

Rzymsko-katolicka parafia Św. Józefa w Pasłęku,

Plac św. Wojciecha 11,

14-400 Pasłęk

Marianka – kościół gotycki z 1334r. przebudowany w XVIII w.

Remont zakrystii oraz odtworzenie tynków w dolnych partiach ścian nawy i prezbiterium