Głównej zawartości

Wnioski rozpatrzone pozytywnie

 

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową
do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym
na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2014r.
ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

Zarezerwowanie kwoty

1.

Parafia Greckokatolicka pw. Świętej Trójcy w Braniewie Ul. Kościuszki 11 14-500 Braniewo

Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego Cerkwii – II etap

30.000,00 zł

2.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny  ul. Kościelna 2 13-306 Kurzętnik

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego

30.000,00 zł

3.

Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego w Suszu Ul. Kościelna 6 14-240 Susz

Remont dachu nawy głównej w Kościele św. Antoniego w suszu – etap I

40.000,00 zł

4.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kochanówce Kochanówka 21

11-100 Lidzbark Warmiński

Roboty budowlane polegające na remoncie dachu kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kochanówce,

31.000,00 zł

5.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Ornecie Ul. Kościelna 3 11-130 Orneta

Konserwacja ołtarza głównego – II etap

280.000,00 zł

6.

Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku Ul. Katedralna 11 14-530 Frombork

Prace konserwatorskie muru południowo – zachodniego, pomiędzy basztą prochową a nowym budynkiem wikariatu

30.000,00 zł