Głównej zawartości

Wnioski odrzucone z powodu braku środków finansowych

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2014r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2014r.

                                                                                                             

 

WNIOSKI ODRZUCONE

Z POWODU BRAKU ŚRODKOW FINANSOWYCH

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

ul. Orła Białego 30

11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto – baptysterium bazyliki

II etap prac konserwatorskich baptysterium

2.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Użrankach

Użranki 12

11-700 Mrągowo

Użranki – kościół

Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej w kościele

3.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Jonkowie

ul. Ks. Jana Hanowskiego 30

11-042 Jonkowo

Jonkowo – ołtarz główny

Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym – konserwacja architektury ołtarza

 

4.

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Wniebowzięcia NMP

ul. Katedralna 6

14-530 Frombork

Frombork – nowy pałac biskupi obecnie plebania dz. nr 108

Prace budowlane i konserwatorskie nowego pałacu biskupiego (obecnie plebania) znajdującego się na dz. nr 108:

1.zabezpieczenie, konserwacja, remont stropów I piętra,

2. prace konserwatorskie dekoracji malarskiej sufitu w pomieszczeniu nr 2.11

5.

Parafia Rzymskokatolicka Św. Katarzyny Brąswałd

11-001 Dywity

Bukwałd – kaplica filialna św. Józefa

Wykonanie wielodyscyplinarnej dokumentacji technicznej kaplicy tj.:

1. wykonanie opinii technicznej dot. konstrukcji muru oporowego skarpy oraz budynku kaplicy.

2. wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku kaplicy.

3. wykonanie projektu budowlanego zabezpieczenie kaplicy wraz z działką przed osunięciem się gruntu.

6.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Ul. Słowackiego 9

11-440 Reszel

Reszel – plebania przy ul. Słowackiego 1

Prace konserwatorskie wschodniej części komory południowej oraz komory poprzecznej (korytarz) plebanii przy ul. Słowackiego 1 na dz. nr 3-5/1

7.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie

Ul. Kościelna 5

14-260 Lubawa

Lubawa – dom przy ul. Pod Murami 30

Prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie „wikariatki”, tj.:

-osuszanie i izolacja,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- naprawy konstrukcyjne ścian,

- prace konserwatorskie przy fundamentach,

- konserwacja elewacji: północno – zachodniej, południowo – zachodniej, północno wschodniej.

8.

Parafia Rzymskokatolicka św. Leona Wielkiego

ul. Krzywa 4

19-500 Gołdap

Gołdap –ołtarz boczny św. Józefa

Pełna konserwacja drugiego ołtarza bocznego św. Józefa

9.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny

Wrzesina 28

11-042 Jonkowo

Jonkowo – ołtarz główny

Konserwacja ołtarza głównego – etap I

10.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ul. Mickiewicza 10

10-509 Olsztyn

Olsztyn –chrzcielnica neogotyk

Pełna konserwacja chrzcielnicy

11.

p. Krzysztof Wróbel

ul. Stalmach 6/5

71-646 Szczecin

Kamień – leśniczówka

Prace remontowe zmierzające do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia oryginalnych elementów konstrukcji budynku