Głównej zawartości

Wnioski odrzucone z uwagi na uchybienia formalne

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego
ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2014r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2014r.

                                 

                                                                         

WNIOSKI ODRZUCONE Z UWAGI NA UCHYBIENIA FORMALNE

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Gmina Pieniężno

Generalska 8

14-520 Pieniężno

Pieniężno –wieża po kościele ewangelickim znajdująca się na dz. nr 54/2 w Pieniężnie 

Remont budowlany i konserwatorski wieży dawnego kościoła ewangelickiego

2.

Gospodarstwo Rolne Czachpol Sp. z o.o.

Czachówki 28

13-330 Krotoszyny

Czachówka – zespół pałacowy

Remont obory i tuczarni

3.

Gmina Olsztynek,

Ul. Ratusz 1,

11-015 Olsztynek

Olsztynek – nawarstwienia kulturowe

Sondażowo – rozpoznawcze badania archeologiczne na działce nr 17/26 w obrębie 4 w Olsztynku

4.

Gmina Orneta

Plac Wolności 26

11-130 Orneta

Orneta – ratusz

 

Remont dachu ratusza

5.

Gmina Tolkmicko

Ul. Saperów 14 a

82-300 Elbląg

Tolkmicko – budynek dworca PKP

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. Przeprowadzenie badan architektonicznych i konserwatorskich,

3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

5. Wykonanie projektu budowlanego

6.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym

13-111 Janowiec Kościelny 72

Janowiec Kościelny – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego

Remont i wymiana obróbek blacharskich

7.

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Mazurska 7

10-517 Olsztyn

Olsztyn – kamienica przy ul. Mazurskiej 7 w Olsztynie

Program konserwatorskich prac interwencyjnych, ratunkowych z oceną stanu zachowania z projektem architektonicznym elewacji

8.

Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach

Koszelewy 6

13-206 Płośnica

Koszelewy- ołtarz główny p.w. Krzyża Świętego

 

Prace konserwatorskie ołtarza głównego

9.

Parafia Rzymskokatolicka św. Józef w Pasłęku

Pl. Św. Wojciecha 11

14-400 Pasłęk

Marianka – kościół p.w. św. Piotra i Pawła

Konserwacja i restauracja malowidła ściennego na ścianie zachodniej, za organami

10.

pp. Bożena i Zbigniew Kargul

ul. Michała Kajki 3

82-300 Elbląg

Bartoszyce – dawny arsenał przy Placu Zwycięstwa 1

Badania konserwatorskie i architektoniczne budynku dawnego arsenału

11.

Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Lipa”

Ul. Sikorskiego 2, ul. Pasymska 13

12-100 Szczytno

Szczytno – kamienica przy ul. Pasymskiej 13

Remont elewacji, wymiana poszycia dachowego, wymiana okien

12.

Wspólnota Mieszkaniowa

„Trójka”

Ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3

12-100 Szczytno

Szczytno – kamienica przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3

Remont elewacji, wymiana okien

13.

Zakon Braci Mniejszych (oo. Franciszkanów) Klasztor w Barczewie

11-010 Barczewo

Plac Stefana Batorego 1A

Barczewo – ambona

Prace konserwatorskie przy ambonie

14.

pp. Magda Pawlak – Grabowska, Rafał Grabowski

Wilimowo 1a

11-041 Olsztyn

Gumniska Małe (Gudwity – Torfownia) – dawny dworzec kolejowy

Naprawa i wzmocnienie konstrukcji drewnianej dawnego dworca kolejowego

15.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie

Głotowo 38

11-040 Dobre Miasto

Głotowo – kościół

Konserwacja elewacji północnej kościoła