Głównej zawartości

Współpraca Generalnego Konserwatora Zabytków i Głównego Konserwatora Przyrody

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

 

informuje, iż Generalny  Konserwator Zabytków i Główny Konserwator Przyrody zajęli wspólne stanowisko odnośnie ochrony i opieki nad krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, dziełami budownictwa obronnego, cmentarzami, zabytkami archeologicznymi wraz z towarzyszącą im zielenią, a także parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni.

 

w załączeniu stanowisko GKZ i GKP