Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2024

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na rok 2024

W załączeniu:

  1. Regulamin dotacji
  2. Wniosek o udzielenie dotacji
  3. Wniosek o udzielenie refundacji
  4. Wniosek o udzielenie dotacji w przypadku katastrof
  5. Oświadczenie
  6. Sprawozdanie
  7. Harmonogram
  8. Dodatkowe informacje