Głównej zawartości

Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty zabytku archeologicznego, zamiarze włączenia jej do wez oraz włączenia stanowiska archeologicznego III AZP 21-69/9, VIII AZP 21-69/29 Szestno

 

W załączeniu

zawiadomienie