Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 30 AZP 19-60/72 Smolajny

 

W załączeniu

zawiadomienie