Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 20 AZP 19-60/62 Smolajny

 

 

W załączeniu

Zawiadomienie