Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 31 AZP 19-60/92 Smolajny

 

W załączeniu:

zawiadomienie