Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej obiektu zabytkowego

1. Budynki mieszkalne, położone w miejscowości Mikołajki ul. Kajki 28, 41, 48, 56, 58  gmina Mikołajki, powiat mrągowski