Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 17AZP 19-60/31 Smolajny

 

W załączeniu:

Zawiadomienie