Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego w wojewódzkiej ewidencji zabytków 14 AZP 26-68/10 Machary

 

 

W załączeniu:

Zawiadomienie