Głównej zawartości

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na trasie planowanej budowy obwodnicy miejscowości Gąski

 

 

W załączeniu:

Zawiadomienie

Pozwolenie na badania str.1

Pozwolenie na badania str. 2