Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego IIIAZP 16-53/12 Nowe Monasterzysko

 

W załączeniu:

Zawiadomienie