Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2021

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na rok 2021

 

W załaczeniu:

1. Regulamin dotacji

2. Wniosek o udzielenie dotacji

3. Wniosek o udzielenie refundacji

4. Sprawozdanie

5. Harmonogram

6.Dodatkowe informacje

 

Uprzejmie informujemy,  że z uwagi na to, że ostatni dzień terminu (28 lutego) na wniesienie wniosku o dotację na prace przy zabytkach jest dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela), za termin uznaje się następny dzień powszedni. W tym wypadku, poniedziałek 1 marca 2021 roku.

Mając powyższe na uwadze, wnioski o dotację można składać do poniedziałku 1 marca 2021 roku. Liczy się również data stępla pocztowego nadania.