Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2021

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na rok 2021

 

W załaczeniu:

1. Regulamin dotacji

2. Wniosek o udzielenie dotacji

3. Wniosek o udzielenie refundacji

4. Sprawozdanie

5. Harmonogram

6.Dodatkowe informacje

 

INFORMACJA O PRZYZNANIU DOTACJI:

1.  Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie

2. Wykaz wniosków odrzuconych z powodu braku środków finansowych. Wykaz wniosków odrzuconych z powodu braku środków finansowych

3. Wykaz wniosków bez rozpatrzenia

4. Wykaz przyznanych dotacji