Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego w wojewódzkiej ewidencji zabytków 4 AZP 20-60/11 Leginy

 

 

W załączeniu

 

Zawiadomienie