Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej obiektu zabytkowego

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator w Olsztynie zawiadamia, zamierza wyłączyć z wojewódzkiej ewidencji zabytków następującą kartę ewidencyjną:

 

 1. Bogaczewo, budynek mieszkalny 40-40A, działka nr 58/6, 57/7, obręb 3, 11-500 Giżycko.
 2. Guty 6-7, budynek gospodarczy, działka numer 24/1, 25/3, obręb 5, 11-500 Giżycko.
 3. Pieczonki 22, budynek mieszkalny, działka numer 146/5, obręb 11, 11-500 Giżycka.
 4. Wilkasy ul. Olsztyńska 58, budynek mieszkalny, działka nr 209, 11-500 Giżycko.
 5. Kruklin, budynek mieszkalny, działka nr 51/5, 11-500 Giżycko.
 6. Kamionki 27, budynek mieszkalny, działka nr 67/3, 11-500 Giżycko.
 7. Lidzbark Warmiński 11-100, ul. Wiejska 86, działka nr 221 obręb 8, budynek  (wyłączono w dniu 28.01.2021r. )
 8. Dobre Miasto, spichlerz, ul. Fabryczna 15 B, obręb 0001.
 9. Budynek położony w miejscowości Rańsk numer 5a, gmina Dźwierzuty, powiat szczycieński.
 10. Budynek położony w miejscowości Guty numer 6 (w wykazach ewidencyjnych 6-7), dz. nr 24/1, 25/3, gmina Giżycko.
 11. Budynek położony w miejscowości Rańsk numer 5a, gmina Dźwierzuty, powiat szczycieński (wyłączono w dniu 30.12.2021r.)
 12. Budynek mieszkalny, położony w miejscowości Nidzica, ul. Tadeusza Kościuszki 13, dz. nr 102, powiat nidzicki.