Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej obiektu zabytkowego

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator w Olsztynie zawiadamia, zamierza wyłączyć z wojewódzkiej ewidencji zabytków następującą kartę ewidencyjną:

 

  1. Bogaczewo, budynek mieszkalny 40-40A, działka nr 58/6, 57/7, obręb 3, 11-500 Giżycko.
  2. Guty 6-7, budynek gospodarczy, działka numer 24/1, 25/3, obręb 5, 11-500 Giżycko.
  3. Pieczonki 22, budynek mieszkalny, działka numer 146/5, obręb 11, 11-500 Giżycka.
  4. Wilkasy ul. Olsztyńska 58, budynek mieszkalny, działka nr 209, 11-500 Giżycko.
  5. Kruklin, budynek mieszkalny, działka nr 51/5, 11-500 Giżycko.
  6. Kamionki 27, budynek mieszkalny, działka nr 67/3, 11-500 Giżycko.
  7. Lidzbark Warmiński 11-100, ul. Wiejska 86, działka nr 221 obręb 8, budynek - wyłączono w dniu 28.01.2021r.