Głównej zawartości

Zawiadomienie o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków nowej karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego w wojewódzkiej ewidencji zabytków 2 AZP 23-70/1 Kosewo

 

W załączeniu:

zawiadomienienie