Głównej zawartości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w zakresie planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 51 na odcinku obwodnicy miejscowości Smolajny