Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego do wojewódzkiej ewidencji zabytków 7 AZP 19-68/54 Swięta Lipka

 

 

W załączeniu:

 

Zawiadomienie