Głównej zawartości

Informacja o refundacji prac prowadzonych przy zabytkach

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe związane z pracami przy zabytkach wpisanych do rejestru, zostały rozdysponowwane w pierwszym terminie naboru.

Wnioskodawcy, którzy złożą poprawne pod względem formalnym wnioski o refundację i otrzymają rekomendację do przyznania dotacji, zostaną powiadomieni o ewentualnych, dodatkowych środkach finansowych.

 

W załaczeniu pełna treść informacji:

Informacja o środkach finansowych.