Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator zawiadamia, że w oparciu o zapisy art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z póżn. zmianami) oraz zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem - Wojewódzki Konserwator Zabytków o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zamierza włączyć do wojewódzkiej ewidencji zabytków:

 1. Budynek wraz z historycznym zagospodarowaniem otoczenia, dz. nr 699,
  ul. Jagiełły 1, Wielbark (włączono w dn. 03.03.2020r.)
 2. Budynek wodociągu komunalnego, dz. nr 1343,
  ul. Wodociągowa 11, Węgorzewo (włączono dn. 18.03.2020r.)
 3. Budynek dawnej szkoły, dz. nr 55/4, Burkarty 1, gmina Bartoszyce.
 4. Budynek gazowni wraz z historycznym zagospodarowaniem otoczenia, ul. Polna 3, Ryn, dz. nr 104/3 (włączono w dn. 25.03.2020r.)
 5. Cmentarz ewangelicki/rodowy, Nikielkowo, ul. Świerkowa, dz. nr 3153/2 (włączono w dn. 14.05.2020r.)
 6. Budynek leśnictwa, Barduń 1, dz. nr 3237/1, obr. Parwółki, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyńki (włączono w dn. 09.07.2020r.)
 7. Budynek mieszkalny, Dłużki 9, dz. nr 3134/7, obr. Dłużki, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński (włączono w dn. 09.07.2020r.)
 8. Budynek stołówki „OW Wodnik”, dz. nr 709, obr. Ruciane Nida, al. Wczasów 2.
 9. Droga brukowa, fragment d. Traktu Niborskiego, dz. nr 209/8 oraz cz. dz. nr 118/1 w miejscowości Ruś, gmina Stawiguda.
 10. Mur z kamienia polnego, położony na działkach nr 67/1, 68/27, 68/24, 68/23, 68/32, 68/10, 62/4, 62/5, 68/13, 68/2, 68/11, 68/26,  w miejscowości Nidzica (włączono w dniu 29.12.2020r.)
 11. Kaplica cmentarna, miejscowość Rogale, działka numer 31/1, obręb Rańsk, gmina Dźwierzuty (włączono w dniu 26.02.2021r.)
 12. Budynek mieszkalny położony w miejscowości Warpuny ul. Wolności 34, dz. nr 3101 obręb Warpuny, gmina Sorkwity (włączono w dniu 24.02.2021r.)
 13. Kaplica cmentarna, miejscowość Rogale, działka numer 31/1, obręb Rańsk, gmina Dźwierzuty (włączono w dniu 24.03.2021r.)
 14. Warpuny ul. Wolności 34, gm. Sorkwity, dz. nr 310/1 (włączono w dniu 24.03.2021r.)
 15. Dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy, Nowy Dwór 29, dz. nr 108, obręb Nowy Dwór, gmina Orneta (włączono w dniu 15.06.2021r.)
 16. Budynek położony w miejscowości Szczytno, ul. Ogrodowa 17, dz. nr 321, gmina Szczytno.
 17. Budynek dawnej szkoły wraz budynkiem gospodarczym, Grzegórzki 25, dz. nr 24/1, 24/2, gm. Nidzica (włączono w dniu 17.08.2021r.)
 18. Kapliczka, dz. nr 3020, gm. Purda, obręb 11 Linowo, powiat olsztyński  (włączono w dniu 03.08.2021r.)
 19. Smolanka, budynek mieszkalny 28, działka nr 281/1, 11-210 Sępopol (włączono w dniu 30.11.2021r.)
 20. Budynek położony w miejscowości Wejsuny numer 17, dz. nr 84, gmina Ruciane-Nida (włączono w dniu 14.12.2021r.)
 21. Cmetarz rodziny Gramsch w miejscowości Braniewo/Rudłowo, dz. nr 39/2, obręb 7 miasta Braniewo, gmina Braniewo (włączono w dniu 30.12.2021r.)