Głównej zawartości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego badań AZP w obr. Pomnik gm Korsze oraz w obr. Równina Dolna gm. Korsze

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w obr. Pomnik gmina Korsze oraz Równina Dolna gm. Korsze.

 

W linku pełna treść zawiadomienia.