Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2020

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na rok 2020

W załaczeniu:

1. Regulamin dotacji

2. Wniosek o udzielenie dotacji

3. Wniosek o refundację

4. Sprawozdanie

5. Harmonogram

6. Dodatkowe informacje

 

 

INFORMACJA O PRZYZNANIU DOTACJI:

I. Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie

II. Wykaz wniosków odrzuconych z powodu braku środków finansowych

III. Wykaz wniosków bez rozpatrzenia