Głównej zawartości

Informacja o przyznaniu refundacji

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o przyznanych refundacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2016 - 2018

 

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Wykaz wniosków rozzpatrzonych negatywnie