Głównej zawartości

Wyniki konkursu otwartego z dnia 6 marca 2019 roku

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazuje wyniki konkursu otwartego z dnia 6 marca 2019 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Wyniki konkursu