Głównej zawartości

Dotacje celowe na rok 2019

 

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na rok 2019

 

 

W załączeniu:

1. Regulamin dotacji

2. Wniosek o udzielenie dotacji

3. Wniosek o refundację

4. Sprawozdanie

5. Harmonogram

6. Dodatkowe informacje