Drukuj

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na rok 2017

 

w załaczeniu:

  1.  Regulamin w sprawie przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego ze środków pozostających w dyspozycji finansowych Warmińsko - Mazurskiego Wojewózkiego Konserwatora Zabytków w 2017r. oraz tryb rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
  2. Załącznik nr 1 do regulanimu- wniosek o udzielenie dotacji/refundacji
  3. Załącznik nr 2 do regulaminu - sprawozdanie z końcowe z rozliczenia dotacji
  4. Wnioski pozytywne
  5. Wnioski uchybienia formalne
  6. Wnioski brak środków finansowych
  7. Refundacja_wnioski_pozytywne
  8. Refundacja_wnioski_negatywne

 

Odsłony: 569