Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych (ogłoszenie nr 2344)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds.zabytków nieruchomych (nr ogłoszenia: 2344)

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 19 SIERPNIA 2016 ROKU

 

W załaczeniu:

1. link do ogłoszenia:https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/2344 


2. Wyniki naboru:

AD.210.17.2016.ak                                                                              Olsztyn, dnia 13.09.2016 r.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie nr 2344) informuje, iż wybrał Panią Izabelę Pawlaszek (Olsztyn).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. W pierwszym etapie, jakim jest test wiedzy, wzięło udział troje kandydatów. Jeden z kandydatów zrezygnował z udziału w procesie rekrutacji, pozostałych dopuszczono do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Izabela Pawlaszek podczas II etapu udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Wykazała się ona również lepszą znajomością zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym oraz zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami nieruchomymi wymaganymi na w/w stanowisku.