Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych (ogłoszenie nr 2344)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds.zabytków nieruchomych (nr ogłoszenia: 2344)

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 19 SIERPNIA 2016 ROKU

 

W załaczeniu:

1. link do ogłoszenia:https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/2344 

2. Lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko

Starszego Inspektora ds. zabytków nieruchomych w WUOZ w Olsztynie

nr ogłoszenia 2344

 

lp

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

Spełnienie wymogów formalnych

1.

Pawlaszek

Izabela

Olsztyn

spełnia

2.

Tarnowski

Dominik Damian

Mragowo

spełnia

3.

Cierpisz

Szymon

Kraków

spełnia

4.

Łęcka

Anna Danuta

Olsztyn

nie spełnia

5.

Lipińska

Aneta

Olsztyn

nie spełnia

6.

Kalinowski

Dawid

Olsztyn

nie spełnia

  3. Wyniki naboru:

AD.210.17.2016.ak                                                                              Olsztyn, dnia 13.09.2016 r.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie nr 2344) informuje, iż wybrał Panią Izabelę Pawlaszek (Olsztyn).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. W pierwszym etapie, jakim jest test wiedzy, wzięło udział troje kandydatów. Jeden z kandydatów zrezygnował z udziału w procesie rekrutacji, pozostałych dopuszczono do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Pani Izabela Pawlaszek podczas II etapu udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Wykazała się ona również lepszą znajomością zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym oraz zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami nieruchomymi wymaganymi na w/w stanowisku.