Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. rejestru zabytków (ogłoszenie nr 1181)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. rejestru (nr ogłoszenia: 1181)

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 19 LIPCA 2016 ROKU

W załaczeniu:

1. link do ogłoszenia: https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/1181


2. Wyniki naboru:

AD.210.15.2016.ak                                                                              Olsztyn, dnia 25.07.2016 r.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Starszego inspektora ds. rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie nr 1181) informuje, iż wybrał Panią Bognę Łucję Filc (Elbląg).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w następstwie którego do  drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Pani Bogna Łucja Filc podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień w odniesieniu do rejestru zabytków, zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym oraz wiedzą niezbędną do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W załączeniu:

link do ogłoszenia:https://nabory.kprm.gov.pl/site/result/id/1181