Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. rejestru zabytków (ogłoszenie nr 1181)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. rejestru (nr ogłoszenia: 1181)

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 19 LIPCA 2016 ROKU

W załaczeniu:

1. link do ogłoszenia: https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/1181

2. lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko 
Starszy inspektor ds. rejestru w WUOZ w Olsztynie
 nr ogłoszenia 1181
         
         
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów formalnych
1. Filc Bogna Elbląg spełnia
2. Tomaszewska Joanna Olsztyn spełnia
3. Wojtkiewicz Maja Olsztyn spełnia
4. Rogólska Monika Olsztyn nie spełnia
5. Żygo Jarosław Olsztyn nie spełnia

3. Wyniki naboru:

AD.210.15.2016.ak                                                                              Olsztyn, dnia 25.07.2016 r.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Starszego inspektora ds. rejestru zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie nr 1181) informuje, iż wybrał Panią Bognę Łucję Filc (Elbląg).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w następstwie którego do  drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Pani Bogna Łucja Filc podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień w odniesieniu do rejestru zabytków, zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym oraz wiedzą niezbędną do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

W załączeniu:

link do ogłoszenia:https://nabory.kprm.gov.pl/site/result/id/1181