Głównej zawartości

Wyniki konkursu 2016

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że komisja konkursowa zaproponowała przyznanie dotacji następującym podmiotom:

  Lp.

Wnioskodawca

Cel dotacji

Kwota zarezerwowanej dotacji

1.

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej;
ul. Kopernika 47, 10-512 Olsztyn

Konserwacja piętnastu jednostek archiwalnych
z zespołu akt oznaczonych literą „H” – „Rękopisy i rzadkie druki” (kontynuacja konserwacji rozpoczętej w 2013 r.)

6.000,00 zł

2.

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie;

ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn

Wydanie rocznika poświęconego dziedzictwu kulturowemu „Warmińsko – Mazurski Biuletyn Konserwatorski”

14.000,00 zł