Głównej zawartości

Wykazy dotacji celowych w 2016 roku

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową do oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2016 r. ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa   zadania

Zarezerwowanie kwoty

1.

Parafia   Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pw. św. Onufrego w Pasłęku,
  ul. Boh. Westerplatte 11a, 14-400 Pasłęk

Sporządzenie   dokumentacji technicznej: inwentaryzacja   architektoniczno-budowlana, ekspertyza techniczna, dokumentacja   konserwatorska z programem prac konserwatorskich, projekt budowlany (architektura   i konstrukcja)

25.000,00 zł

2.

Parafia Rzymsko-Katolicka   pw. św. Antoniego w Braniewie, ul. Królewiecka 24,
  14-500 Braniewo

Wykonanie   inwentaryzacji i ekspertyzy kościoła po pożarze, projektu konstrukcyjnego   naprawy dachu, stropu i ścian, projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych   i odgromowych, instalacji alarmowej, projektu sygnalizacji pożaru, projektu   ogrzewania podłogowego oraz przeprowadzenie badań konserwatorskich wraz z   programem prac konserwatorskich

31.000,00 zł

3.

Parafia Prawosławna pw.   Św. Mikołaja w Ornecie, Al. Wojska Polskiego 10,
  11-130 Orneta

Sporządzenie   dokumentacji projektowej zawierającej: inwentaryzację   architektoniczno-budowlaną, ekspertyzę techniczną, dokumentację   konserwatorską z programem prac konserwatorskich oraz projekt budowlany

18.500,00 zł

4.

Archidiecezja   Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn

Prace   zabezpieczające i konserwacja zachowawcza zespołu rzeźb ze skarbca katedry
  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku

30.000,00 zł

5.

Parafia Greckokatolicka   pw. Świętej Trójcy w Braniewie, ul. Moniuszki 14B/3,
  14-500 Braniewo

Sporządzenie   ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu zachowania fundamentów kościoła
  z opracowaniem projektu budowlanego

6.500,00 zł

6.

Parafia Prawosławna pw.   Przemienienia Pańskiego w Mrągowie, ul. Wolności 15/3,
  11-700 Mrągowo

Sporządzenie   ekspertyz technicznych i konserwatorskich elewacji oraz przeprowadzenie badań   konserwatorskich elewacji

3.000,00 zł

7.

Parafia   Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie,
  ul. Szymanowskiego 2/1, 11-135 Lubomino

Prace   konserwatorskie ołtarza bocznego Matki Boskiej Niepokalanej z kościoła pw.   św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie – IV etap zakończenie prac –   konserwacja
  i restauracja obrazów oraz uszaków

20.000,00 zł

8.

Parafia   Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Mikołajkach, Mikołajki 6,
  13-306 Kurzętnik

Remont   kapitalny organów w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Mikołajkach

20.000,00 zł

9.

Parafia   Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny we Wrzesinie, Wrzesina 28,
  11-042 Jonkowo

Konserwacja   barokowej ambony z 1719 r. w kościele pw. św. Marii Magdaleny we Wrzesinie

45.000,00 zł

10.

Parafia   Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Ornecie, ul. Kościelna 3,
  11-130 Orneta

Konserwacja   barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Ornecie –   stan awaryjny – etap IV

90.000,00 zł

11.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana   Chrzciciela w Jonkowie,
  ul. ks. Jana Hanowskiego 30, 11-042 Jonkowo

Prace konserwatorskie   przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela
  w Jonkowie

30.000,00 zł

12.

Rzymskokatolicka   Parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach, ul.   Mickiewicza 4, 11-410 Barciany

Prace konserwatorskie przy ambonie z kościoła   pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach

60.000,00 zł

13.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie ul. Olsztyńska 1, 14-100   Ostróda

Wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej oraz   projektu budowlanego

3.539,50 zł

14.

Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Dobrym Mieście, ul.   Olsztyńska 2,
  11-040 Dobre Miasto

 

Remont dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Dobrym   Mieście – etap II

20.000,00 zł

 

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiegoze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2016 r.

                                                                                                              

WNIOSKI ODRZUCONE

Z POWODU BRAKU ŚRODKOW FINANSOWYCH

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Krzysztof Wróbel

ul. Stalmacha 6/5

71-646 Szczecin

Kamień - Budynek   Nadleśnictwa – leśniczówka

Rozbudowa budynku   leśniczówki – prace konstrukcyjne z pokryciem dachu

2.

Rzymskokatolicka   Parafia
  pw. św. Krzyża w Szestnie

Szestno   50

11-700   Mrągowo

Szestno - Kościół   parafialny pw. św. Krzyża

Prace konserwatorskie i   restauratorskie elewacji wschodniej korpusu i zakrystii kościoła
  pw. św. Krzyża w Szestnie

3.

Parafia   Rzymskokatolicka
  pw. św. Piotra i Pawła Użranki 12

11-700 Mrągowo

Użranki - Kościół   parafialny pw. Apostołów Piotra i Pawła

Konserwacja i   restauracja stolarki drzwiowej zewnętrznej w kościele parafialnym
  pw. Apostołów Piotra i Pawła w Użrankach

4.

Parafia pw.   Podwyższenia Krzyża Świętego

w Kwietniewie

Kwietniewo 45

14-411 Rychliki

Święty Gaj -   Sanktuarium św. Wojciecha

Sporządzenie inwentaryzacji,   ekspertyzy mykologiczno-budowlanej, programu prac konserwatorskich, projektu   konstrukcyjnego, projektu budowlanego

5.

Parafia   Ewangelicko-Augsburska

ul. Jedności Słowiańskiej 3

12-130 Pasym

Dźwierzuty   - południowa empora organowo-chórowa
  z I połowy XVIII w.
  z kościoła ewangelicko-augsburskiego

Konserwacja   architektury południowej empory organowo-chórowej z I połowy XVIII w.
  z kościoła ewangelickiego w Dźwierzutach

6.

Parafia   Prawosławna

pw.   Św. Mikołaja

w   Ornecie

Al. Wojska Polskiego 10

11-130   Orneta

Morąg   - Kaplica cmentarna – cerkiew

pw.   św. Włodzimierza

Sporządzenie dokumentacji   projektowej zawierającej: inwentaryzację architektoniczno-budowlaną,   ekspertyzę techniczną, dokumentację konserwatorską z programem prac   konserwatorskich oraz projekt budowlany

7.

Parafia Polskiego   Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

pw. św. Marii Magdaleny

ul. Sadowa 58

82-300 Elbląg

Elbląg - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny   pw. św. Marii Magdaleny

Prace   konserwatorsko-budowlane
  przy pokryciu dachowym kościoła prawosławnego pw. św. Marii Magdaleny
  w Elblągu

8.

Parafia   Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

w Orzechowie

Orzechowo 28

11-040 Dobre Miasto

Międzylesie – kościół
  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Remont kościoła pw.   Podwyższenia Krzyża Świętego w Międzylesiu - kruchta

9.

Wspólnota Mieszkaniowa
  ul. Jagiellońska 24

10-272 Olsztyn

Olsztyn - dom przy ul. Jagiellońskiej 24

Izolacja ścian zewnętrznych piwnic budynku mieszkalnego przy ul.   Jagiellońskiej 24

10.

Zakon Braci Mniejszych
  (oo. Franciszkanów) Klasztor

Plac Stefana Batorego 1A

11-010 Barczewo

Barczewo   - ołtarz św. Antoniego

Prace konserwatorskie przy   ołtarzu
  św. Antoniego w kościele pw. św. Andrzeja
  w Barczewie – I etap konserwacji glorii

11.

Parafia   Rzymskokatolicka
  pw. św. Małgorzaty

Rogiedle 42

11-135 Lubomino

Rogiedle   - ołtarz główny w kościele parafialnym św. Małgorzaty

Prace konserwatorskie przy   ołtarzu głównym

w kościele pw. św. Małgorzaty   w Rogiedlach

12.

Parafia   Rzymsko-Katolicka pw. św. Barbary w Rumianie

Rumian 16

13-220 Rybno

Rumian - ołtarz główny
  pw. św. Barbary

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu pw. Świętej Barbary   z kościoła parafialnego pw. Świętej Barbary w Rumianie

13.

Parafia Polskokatolicka
  pw. Matki Bożej Anielskiej
  w Tolkmicku

ul. Kręta 3

82-340 Tolkmicko

Tolkmicko   – kościół
  pw. Matki Bożej Anielskiej

Remont elewacji frontowej   kościoła Polskokatolickiego pw. Matki Bożej Anielskiej

14.

Gmina Miasta Braniewa

ul. Kościuszki 11

14-500 Braniewo

Braniewo   - założenie urbanistyczne Starego Miasta – mury obronne – fragment muru

przy   ul. Kromera

Odbudowa (fragment) oraz   konserwacja muru oporowego fosy miejskiej przy ul. Kromera

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego ze środków pozostających w dyspozycji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 r.

Dotacje celowe na prace planowane na 2016 r.

                                                                                                  

WNIOSKI ODRZUCONE Z UWAGI NA UCHYBIENIA FORMALNE

LP.

Nazwa i adres Wnioskodawcy

Adres zabytku

Zakres prac lub robót

1.

Wspólnota Mieszkaniowa
  przy ul. Jagiellońskiej 6/ Okrzei 28

10-266 Olsztyn

Olsztyn - budynek   mieszkalny

Remont klatki schodowej

2.

Prowincja Zwiastowania   Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni)

ul. Przybyszewskiego 30

60-357 Poznań

Łęgowo - kościół pw.   Niepokalanego Poczęcia NMP

Rewaloryzacja elewacji   kościoła i prac towarzyszących (wymiana elewacji oraz renowacja okien w całym   obiekcie)

3.

Parafia   Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Św.

w Koszelewach

Koszelewy 7

13-206 Płośnica

Koszelewy - drewniane,   neobarokowe ołtarze boczne

Prace konserwatorskie i   restauratorskie przy ołtarzach bocznych: pw. Najświętszej Marii Panny i pw.   Serca Jezusowego z nawy głównej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.
  w Koszelewach

4.

Filip Gawliński

Brudzędy 3

82-325 Markusy

Nowy Dwór Elbląski - drewniana   karczma

z 1795 r.

Wykonanie   dokumentacji projektowej zabytku zawierającej inwentaryzację zabytku przed   demontażem, orzeczenie techniczne, projekt architektoniczno – budowlany z   programem prac konserwatorskich

5.

Filip Gawliński

Brudzędy 3

82-325 Markusy

Braniewo (aktualnie   Topolno Małe) - budynek mieszkalny, tzw. Dom Szwajcarski

Wykonanie dokumentacji   projektowej zabytku zawierającej inwentaryzację zabytku przed demontażem,   orzeczenie techniczne, projekt architektoniczno – budowlany z programem prac   konserwatorskich

6.

Filip Gawliński

Brudzędy 3

82-325 Markusy

Kępniewo   - zagroda holenderska

Wykonanie dokumentacji   projektowej zabytku zawierającej inwentaryzację zabytku przed demontażem,   orzeczenie techniczne, projekt architektoniczno – budowlany z programem prac   konserwatorskich

7.

Wspólnota Mieszkaniowa
  ul. Żeromskiego 38

10-355 Olsztyn

Olsztyn   – dom
  przy ul. Żeromskiego 38

Opracowanie stratygrafii   nawarstwień malarskich klatki schodowej wraz
  z Programem prac konserwatorskich oraz opracowanie Projektu   Architektonicznego remontu klatki schodowej

8.

Wspólnota Mieszkaniowa
  Pl. Wolności 6

11-300 Biskupiec

Biskupiec - kamienica secesyjna
  przy Pl. Wolności 6

Przeprowadzenie badań   konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego

9.

Parafia   Ewangelicko-Augsburska w Szczytnie

ul. Warszawska 1

12-100 Szczytno

Szczytno   - kościół ewangelicko-augsburski

Wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej
  oraz projektu budowlanego

10.

Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Warmińska 7

10-544 Olsztyn

z siedzibą:

ul. Ludwika Zamenhofa   18

10-280 Olsztyn

Olsztyn - kamienica

przy ul. Warmińskiej 7

Remont dachu, schodów

i balustrady klatki schodowej

11.

Rzymskokatolicka   Parafia
  pw. Najświętszego Zbawiciela
  w Głotowie
  Głotowo 38

11-040 Dobre Miasto

Głotowo - dekoracja   malarska kościoła w obrębie prezbiterium

Konserwacja polichromii w obrębie prezbiterium (ściana wschodnia i   północna)

12.

Wspólnota Mieszkaniowa

Al. Wojska Polskiego 60  

10-011 Olsztyn

Olsztyn - dom

przy Al. Wojska   Polskiego 60

Prace konserwatorskie i restauratorskie

13.

Parafia   Rzymskokatolicka Matki Boskiej Częstochowskiej w Łukcie

ul. Kościelna 4

14-105 Łukta

Łukta   - ołtarz główny
  z kościoła parafialnego Matki Boskiej Częstochowskiej

Konserwatorskie prace ratownicze
  i restauratorskie przy ołtarzu głównym
  (1580-1601) w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łukcie – II etap

14.

Parafia Rzymskokatolicka św.   Mikołaja w Sząbruku

Sząbruk 28

11-036 Gietrzwałd

Sząbruk   – kościół
  pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty

Prace ratunkowe, badawcze, konserwatorskie
  i restauratorskie przy średniowiecznych (ok. 1500 r.) i barokowych (XVII w.)   malowidłach ściennych, znajdujących się w obszarze zniszczonych narożników   południowo-wschodniego i południowo-zachodniego,
  we wnętrzu najstarszej części kościoła

15.

Gmina Mrągowo

ul. Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

Mrągowo - budynek   starostwa

Wymiana stolarki   okiennej budynku administracyjnego

16.

Samodzielny Publiczny   Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
  im. Jana Pawła II

w Elblągu

ul. Żeromskiego 22

82-300 Elbląg

Elbląg - zespół   szpitala przy ul. Żeromskiego 22

Wycięcie drzew oraz   cięcia sanitarne
  i korygujące w parku szpitalnym
  wraz z nadzorem przyrodniczym.

17.

Stowarzyszenie   Społeczno-Kulturalne „POJEZIERZE” ul. Okopowa 15

10-075 Olsztyn

Barczewo - synagoga

Wymiana istniejącej   stolarki okiennej na wzór historycznej (pod względem kształtu, materiału i   kolorystyki)