Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. archeologi (ogłoszenie nr 176892)

 

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI

 

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Starszy inspektor ds. archeologii (ogłoszenie nr 176892)

w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

 

DO DNIA 25 STYCZNIA 2016 ROKU

 

W załaczeniu:

 

1. link do ogłoszenia:http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=176892&p_insert=18-JAN-16


2. Wyniki naboru:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Starszego inspektora ds. archeologii w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej nr 176892) informuje, iż wybrał Panią Joannę Ciesielską (Bartąg).

Z uwagi na fakt, iż na spotkanie rekrutacyjne zaproszono 1 kandydatkę spełniającą wymogi formalne, została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pani Joanna Ciesielska podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzina zadawane pytania, wykazała się znajomością zagadnień w odniesieniu do zabytków archeologicznych, zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym oraz wiedzą niezbędną do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

                                                                            Olsztyn, dnia 01.02.2016 r.

W załączeniu link do ogłoszenia:

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_wyniki_szukaj?job=Wynik&id_o=176892