Głównej zawartości

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator zawiadamia, że w oparciu o zapisy art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z póżn. zmianami) oraz zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem - Wojewódzki Konserwator Zabytków o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków, zamierza włączyć do wojewódzkiej ewidencji zabytków:

 1. Budynek wraz z historycznym zagospodarowaniem otoczenia, dz. nr 699,
  ul. Jagiełły 1, Wielbark (włączono dn. 03.03.2020r.)
 2. Budynek wodociągu komunalnego, dz. nr 1343,
  ul. Wodociągowa 11, Węgorzewo (włączono dn. 18.03.2020r.)
 3. Budynek dawnej szkoły, dz. nr 55/4, Burkarty 1, gmina Bartoszyce.
 4. Budynek gazowni wraz z historycznym zagospodarowaniem otoczenia, ul. Polna 3, Ryn, dz. nr 104/3 (włączono dn. 25.03.2020r.)
 5. Cmentarz ewangelicki/rodowy, Nikielkowo, ul. Świerkowa, dz. nr 3153/2 (włączono dn. 14.05.2020r.)
 6. Budynek leśnictwa, Barduń 1, dz. nr 3237/1, obr. Parwółki, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyńki (włączono dn. 09.07.2020r.)
 7. Budynek mieszkalny, Dłużki 9, dz. nr 3134/7, obr. Dłużki, gm. Gietrzwałd, pow. olsztyński (włączono dn. 09.07.2020r.)
 8. Budynek stołówki „OW Wodnik”, dz. nr 709, obr. Ruciane Nida, al. Wczasów 2.
 9. Droga brukowa, fragment d. Traktu Niborskiego, dz. nr 209/8 oraz cz. dz. nr 118/1 w miejscowości Ruś, gmina Stawiguda.
 10. Mur z kamienia polnego, położony na działkach nr 67/1, 68/27, 68/24, 68/23, 68/32, 68/10, 62/4, 62/5, 68/13, 68/2, 68/11, 68/26,  w miejscowości Nidzica.