Głównej zawartości

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Olsztynie jest państwową jednostka budżetową, którą kieruje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, będący dysponentem trzeciego stopnia środków finansowych w ramach części budżetowej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Siedzibą Urzędu jest miasto Olsztyn, a terenem działania obszar województwa
warmińsko-mazurskiego.
 

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 roku, dzień 27 grudnia 2019 roku jest dniem wolnym od pracy dla urzędników administracji rządowej.

Dzień 14 grudnia 2019 roku wyznacza się jako dzień pracy.

link do zarządzenia

 

Kontakt:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Podwale 1
10-076 Olsztyn

NIP: 739-29-61-783
REGON: 004462080

Telefony:
tel. (089) 521-85-30
fax. (089) 521-85-49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Olsztynie na platformie ePUAP

 

Inspektor Ochrony Danych - Maciej Domański tel. 89 527-06-62

 

  

RACHUNEK BANKOWY DLA OPŁAT SKARBOWYCH

NR RACHUNKU BANKOWEGO

PKO Bank Polski  S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA - WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

PLAC JANA PAWŁA II nr 1

10-101 OLSZTYN

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Godziny Pracy Urzędu: Poniedziałek – Piątek – 7.30 - 15.30

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Zastępca 

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów 
w godz. 9.00-10.00 i 14.00-16.00

Zapisy w sprawach skarg i wniosków prowadzone są w sekretariacie codziennie w godzinach pracy Urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 10.00 w dniu przyjęć 

 WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE, IŻ OD DNIA 28 STYCZNIA 2014 ROKU WSZYSTKIE SPRAWY Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI Z OBSZARU GMINY OLSZTYN PROWADZI WARMIŃSKO - MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych, położonych na terenie miasta Olsztyna, przystępujący do prac inwestycyjnych, powinni sprawdzić w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, jaką dokumentacją konserwatorską dotyczącą danego obiektu dysponuje Gmina Olsztyn. Z uwagi, iż ze środków własnych Gminy wykonywane są działania związane z ochroną zabytków, każdy właściciel zabytku ma prawo korzystania z opracowanej już przez Miasto dokumentacji.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE, IŻ Z DNIEM 28 LUTEGO 2017 ROKU ROZWIĄZANE ZOSTAJE POROZUMIENIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2008r. ZAWARTE POMIĘDZY WOJEWODĄ WARMIŃSKO - MAZURSKIM A GMINĄ - MIASTO ELBLĄG W SPRAWIE POWIERZENIA GMINIE ELBLĄG SPRAW Z ZAKRESU WŁAŚCIWIŚĆ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

DELEGATURA W ELBLĄGU OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA, POWIATY: BRANIEWSKI, ELBLĄSKI, IŁAWSKI ; OSTRÓDZKI; NOWOMIEJSKI; MIASTO NA PRAWACH POWIATU ELBLĄG

DELEGATURA W EŁKU OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA, POWIATY: EŁCKI; GIZYCKI; GOŁDAPSKI; OLECKI; PISKI; WĘGORZEWSKI ORAZ OBSZAR GMINY MIKOŁAJKI Z TERENU POWIATU MRĄGOWO

 POZOSTAŁE POWIATY Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO SWOIM ZAKRESEM DZIAŁANIA PODLEGAJĄ WOJEWÓDZKIEMU URZĘDOWI OCHRONY ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE