Głównej zawartości

Starszy inspektor do spraw zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ełku 3/4 etatu (ogłoszenie nr 171924)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ełku 3/4 etatu (ogłoszenie nr 171924)

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 15 SIERPNIA 2015 ROKU

W załaczeniu:

1. link do ogłoszenia:http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=171924&p_insert=04-AUG-15

 

2. lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko Starszego inspektora do spraw zabytków nieruchomych
w Delegaturze w Ełku WUOZ w Olsztynie
nr ogłoszenia   171924
         
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów formalnych
1. Arciszewski Grzegorz Rajgród spełnia
2. Hryniewicka Katarzyna Mońki spełnia
3. Kulik Kamil Ełk nie   spełnia

 3. Wyniki naboru:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko Starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze w Ełku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w wymiarze ¾ etatu (ogłoszenie nr 171924) informuje, iż wybrał Pana Grzegorza Arciszewskiego (Rajgród).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w następstwie którego do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikował się 1 kandydat.

Pan Grzegorz Arciszewski podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazał się również znajomością zagadnień dotyczących pracy na w/w stanowisku związanych z postępowaniem administracyjnym oraz zagadnień związanych z ochroną zabytków.

W załączeniu link: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_wyniki_szukaj?job=Wynik&id_o=171924