Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych (nr 170306)

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

 WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI

 

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych

 

(ogłoszenie nr 170306)

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 17 CZERWCA 2015 ROKU

 

W załaczeniu:

1. link do ogłoszenia: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=170306&p_insert=11-JUN-15

2. Zestawienie kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko starszego inspektora ds.   zabytków nieruchomych WUOZ w Olsztynie nr ogłoszenia 170306
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów   formalnych
1. Długa Kinga Aleksandra Kętrzyn spełnia
2. Gutzeit Minh Suwałki spełnia
3. Parafińczuk Maria Olsztyn spełnia
4. Walczak Emilia Toruń nie spełnia

3. Wyniki naboru:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko Starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie (ogłoszenie nr 170306) informuje, iż wybrał Panią Kingę Aleksandrę Długa (Kętrzyn).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w którym żaden z zaproszonych kandydatów nie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania przedstawione w teście. Wszyscy zaproszeni kandydaci uzyskali niedostateczną ilość punktów, nie przekraczając 50 % poprawnie udzielonych odpowiedzi.

Komisja rekrutacyjna – po szczegółowej analizie testów – dopuściła do rozmowy kandydatów, którzy uzyskali wynik poniżej 50 % – II etap. Osobami zaproszonymi na rozmowę byli:

  1. Pani Kinga Aleksandra Długa (Kętrzyn)
  2. Pan Minh Gutzeit (Suwałki)
  3. Pani Maria Parafińczuk (Olsztyn)

Pani Kinga Aleksandra Długa podczas II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących pracy na w/w stanowisku związanych z postępowaniem administracyjnym oraz zagadnień związanych z ochroną zabytków.

W załączeniu link: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_wyniki_szukaj?job=Wynik&id_o=170306