Głównej zawartości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

zawiadamia:

 

zmianie uległo ogłoszenie: wykonanie badań konserwatorskich elewacji, stolarki okiennej i

drzwiowej oraz badania stratygrafii nawarstwień malarskich wnętrz dla obiektów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2. Odpowiedzi na pytania