Głównej zawartości

2015 r. Wykonanie badań konserwatorskich elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz badania stratygrafii nawarstwień malarskich wnętrz

 

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator  Zabytków ogłasza przetarg niograniczony na:

 

 

Wykonanie badań konserwatorskich elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz badania stratygrafii nawarstwień malarskich wnętrz dla obiektów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 MAJA 2015 ROKU DO GODZINY 11.00

 

 

 

 

W załączeniu:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Ogłoszenie nr 107432-2015 z dn. 8.05.2015r.