Głównej zawartości

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych 2 etaty (nr ogłoszenia 167774)

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

WARMIŃSKO-MAZURSKI

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszy inspektor ds. zabytków nieruchomych 2 etaty (nr ogłoszenia 167774)

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI:

DO DNIA 17 MARCA 2015 ROKU

W załaczeniu:

1. link do ogłoszenia:http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=167774&p_insert=06-MAR-15

2. lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko starszego inspektora ds.   zabytków nieruchomych WUOZ w Olsztynie nr ogłoszenia 167774
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów   formalnych
1. Bulik Marta Olsztyn spełnia
2. Knoblauch Łukasz Olsztyn spełnia
3. Puchalska Marta Toruń spełnia
4. Sałek Tomasz Tarnobrzeg spełnia
5. Szuba Magdalena Izabela Działdowo spełnia

3. Wyniki rekrutacji:

AD.210.5.2015.asz                                                                                                  Olsztyn, dnia 27.03.2015 r.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na 2 stanowiska Starszego inspektora ds. zabytków nieruchomych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie w wymiarze 1 etatu (ogłoszenie nr 167774) informuje, iż wybrał Panią Martę Puchalską (Toruń) oraz Panią Magdalenę Szuba (Działdowo).

Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, z którego wyłoniono
4 kandydatów do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Ponieważ jedna osoba zrezygnowała z dalszego uczestnictwa w procesie rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostały z 3 osobami.

Pani Marta Puchalska podczas II etapu rekrutacji udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazała się również znajomością zagadnień związanych z postępowaniem administracyjnym oraz zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami nieruchomymi wymaganymi na w/w stanowisku.

Pani Magdalena Szuba podczas II etapu rekrutacji udzieliła szczegółowych odpowiedzi na pytania
z zakresu architektury zabytków nieruchomych jak również zagadnień związanych z ochroną i opieką
nad zabytkami oraz postępowaniem administracyjnym wymaganymi na w/w stanowisku.

 

link do ogłoszenia: http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.new_wyniki_szukaj?job=Wynik&id_o=167774