Głównej zawartości

Specjalista ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji 1/2 etatu (ogłoszenie nr 165982)

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 poszukuje kandydatów w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

na stanowisko

 Specjalista

ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji

termin składania aplikacji

do dnia 19 stycznia 2015r.

w załączeniu:

1. link do ogłoszenia

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=165982&p_insert=13-JAN-15

2. Lista kandydatów:

Zestawienie kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadr,   zamówień publicznych, dotacji WUOZ w Olsztynie nr ogłoszenia 165982
lp Nazwisko Imię Miejsce zamieszkania Spełnienie wymogów formalnych    
1. Rutkowska Julita Lubomino spełnia    
2. Trzeciak Radosław Wójtowo spełnia    
3. Wolszczak Aleksandra Olsztynek spełnia    
4. Mateja Magda Olsztyn nie   spełnia    
5. Zgajewska Ewelina Olsztyn nie   spełnia    
             

3. Ogłoszenie o wyborze

 

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko specjalisty ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie w wymiarze ½ etatu (ogłoszenie nr 165982) informuje, iż wybrał Pana Radosława Trzeciak (Wójtowo).

Z uwagi na fakt, iż na spotkanie rekrutacyjne zjawił się wyłącznie Pan Radosław Trzeciak została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Pan Radosław Trzeciak podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazał się również znajomością zagadnień związanych
ze znajomością ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w odniesieniu do udzielania dotacji, jak również przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

Olsztyn, dnia 23.01.2015r.