Głównej zawartości

Specjalista ds.kadr zamówień publicznych, dotacji 1/2 etatu (nr ogłoszenia 165664)

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 poszukuje kandydatów w celu zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

na stanowisko

 Specjalista

ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji

termin składania aplikacji

do dnia 5 stycznia 2015r.

w załączeniu:

1. link do ogłoszenia

http://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/serwis/app.testsearch?p_flag=show&p_ogloszenie=165664&p_insert=30-DEC-14

2. lista kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje na stanowisko specjalisty ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji

Zestawienie kandydatów na stanowisko specjalisty ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji WUOZ w Olsztynie nr ogłoszenia 165664

lp

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

Spełnienie wymogów formalnych

     

1.

Szmyt

Anna

Olsztyn

spełnia

     

2.

Doskocz

Ewa

Olsztyn

spełnia

     

3.

Trzeciak

Radosław

Wójtowo

spełnia

     

3. Wyniki rekrutacji.https://ogloszenia.kprm.gov.pl/pls/secure/app.nabor_wprowadz_gov?job=Pokaz%20wynik&id_o=165664

                                                                            
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko specjalisty ds. kadr, zamówień publicznych, dotacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie w wymiarze ½ etatu (ogłoszenie nr 165664) informuje, iż wybrał Panią Annę Szmyt (Olsztyn).
Rekrutacja została podzielona na II etapy. Pierwszy to test wiedzy, w następstwie którego do drugiego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowało się 2 kandydatów.
Pani Anna Szmyt podczas II etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) udzieliła najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, wykazała się również znajomością zagadnień związanych ze znajomością ustawy Kodeks pracy, ustawy o służbie cywilnej i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 
Olsztyn, dnia 12.01.2014r.